Jak dobrać pompę do centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej?

Jak dobrać pompę do centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej?

  Najczęstsze zapytania powstają przy doborze pomp do centralnego ogrzewania oraz do instalacji ciepłej wody użytkowej zatem poniżej omówimy zasady właśnie ich doboru.

Pompę obiegową do centralnego ogrzewania dobiera się na podstawie dwóch parametrów:

 • Q – objętość wody, którą należy przepompować, w metrach sześciennych na godzinę
 • H – wysokości podnoszenia, w metrach

 

Objętość wody, którą należy przepompować oblicza się wg uproszczonego wzoru:


                                       Q = 0,86 x V/∆T

gdzie:

Q –  [m3/h] –  natężenie wody do przepompowania
V – [kW] -  moc instalacji  (zapotrzebowanie na ciepło)
∆T  – [°C] –  różnica temperatury zasilania i powrotu, przy czym przyjmuje się:

             ∆T = 20ºC dla ogrzewania grzejnikowego

             ∆T = 15ºC dla obiektu kotłowego do "sprzęgła hydraulicznego"

             ∆T = 10ºC dla ogrzewania podłogowego i dla obiektu ładowania zasobnika

                                

Wysokość podnoszenia pompy w obiegu zamkniętym nie ma nic wspólnego z wysokością geometryczną.

Wartość wysokości podnoszenia pompy to suma oporów, jaką musi pokonać medium (najczęściej woda) w instalacji. 

Przykładowo: przyjmujemy, że dom jednorodzinny ma wysokość np. 7 m. Wysokość podnoszenia pompy (w zależności od rodzaju instalacji) przyjmuje się:

 • od 0,3 do 0,6 m – dawne instalacje grawitacyjne, duże średnice rur
 • od 0,5 do 1,5 m – nowe instalacje bez zaworów termostatycznych
 • od 1,5 do 3,0 m – instalacje nowe z zaworami termostatycznymi

Szczegółowy opis doboru pomp obiegowych znajdziecie Państwo w poradniku firmy WILO tutaj.                       

Charakterystyka pompy

  Kiedy znamy już wyżej wymienione wartości przechodzimy do analizy charakterystyki pompy. 

charakterystyka pompy


  Charakterystyka pompy to wykres przedstawiający stosunek wydajności pompy od jej wysokości podnoszenia. Dobierając pompę do rzeczywistej instalacji, trzeba znaleźć na charakterystyce punkt pracy. Punkt pracy odpowiada jednocześnie danej wysokości podnoszenia i danej wydajności. Punkt ten powinien leżeć jak najbliżej krzywej wyznaczającej charakterystykę. Zdarza się, że charakterystyka ma kilka krzywych, co oznacza, że pompa może pracować w kilku trybach (różne prędkości obrotowe wirnika). Trzeba wówczas pamiętać, by prędkość obrotowa wirnika pompy była właściwa (zgodna z wybraną krzywą) – zbyt mała spowoduje, że pompa będzie pracować wydajnie; zaś zbyt duża – że nie będzie pracowała optymalnie.W niektórych pompach regulacja obrotów jest płynna – takie pompy reagują na zmiany warunków pracy (zamykanie i otwieranie zaworów ) i utrzymują stałe ciśnienie.

 

 

Dobór pompy cyrkulacyjnej do instalacji ciepłej wody użytkowej

 Tak jak w przypadku pompy obiegowej na początku doboru pompy należy określić wymaganą wysokość podnoszenia oraz wydajność. W praktyce przyjmuje się, że wysokość podnoszenia w instalacji c.w.u. wynosi:

 • 0,5 - 1,0 m H2O w przypadku instalacji domu jednorodzinnego,
 • 1,0 - 2,0 m H2O w przypadku instalacji rozległych lub o małych średnicach rur.

Wydajność pompy jest uzależniona od wielkości zładu (ilości wody w zasobniku i ilości wody w instalacji c.w.u.)

Ilość medium do przepompowania oblicza się ze wzoru:

 

Q [m3/h] = (3-5* V [l])/1000

 

gdzie:

Q [m3/h] - potrzebna wydajność pompy

V [litr] - ilość wody w instalacji c.w.u.

 

Kiedy znamy już wyżej wymienione wartości również przechodzimy do analizy charakterystyki pompy.

Należy pamiętać, że nie należy stosować pomp obiegowych w instalacjach c.w.u.

Wśród pomp cyrkulacyjnych firma Wilo oferuje takie produkty jak:

Wilo Star-Z Nova

Wilo TOP-Z

 

Programy doboru pomp Wilo-Select i CADProfi

 Wilo-Select jest to program wspomagający projektowanie pozwala szybko i łatwo wybrać odpowiednią pompę do instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych, zaopatrzenia w wodę.

Możliwości programu Wilo-Select:

 • Interpretacja hydrauliczna i szybki wybór optymalnej pompy
 • Obliczanie rentowności
 • Obliczanie okresu zwrotu
 • Eksport danych do wszystkich popularnych formatów, również Excel i Word
 • Zarządzanie projektami
 • Wszystkie informacje o pompie: opisy produktu, instrukcje obsługi, specyfikacje ofertowe itd.
 • Zamiana pomp (zamienniki)
 • Zapisywanie wszystkich specyfikacji w formacie PDF
 • Filtrowanie i sortowanie wyników wyszukiwania

12

3

4

5

6

 Możemy również skorzystać z filmów instruktażowych: