Przepompownie i agregaty pompowe do ścieków

Urządzenie do przetłaczania wody zanieczyszczonej Wilo DrainLift Box
 Wilo DrainLift Box - Urządzenie do przetłaczania wody zanieczyszczonej Wilo DrainLift Box to gotowe do podłączenia urządzenie do przetłaczania wody zanieczyszczonej (ścieków
Zakres wydatku pompy [ m3/h ]
Zakres wysokości podnoszenia [ m ]
Wykonanie elektryczne
Układ / Wykonanie korpusu silnika
Model pompy
Wysyłka
Agregat podnoszący UNOLIFT
Agregat podnoszący UNOLIFT Przeznaczenie  Agregaty podnoszące do ścieków z fekaliami EN 12050-1  Agregaty podnoszące do ścieków bez fekaliów EN
MODEL
TYP
NORMA EN 12050
TEMPERATURA MAKSYMALNA
Wysyłka
Agregat podnoszący DUOLIFT
Agregat podnoszący DUOLIFT Przeznaczenie  Agregaty podnoszące do ścieków z fekaliami EN 12050-1  Agregaty podnoszące do ścieków bez fekaliów EN
MODEL
TYP
NORMA EN 12050
TEMPERATURA MAKSYMALNA
Wysyłka