Oferta promocyjna


 

Pompy obiegowe GRUNDFOS, WILO, LOWARA, KSB

 

Obecnie działanie wodnych instalacji grzewczych byłoby niemożliwe bez urządzeń wymuszających przepływ wody w rurach. Dzięki wymuszeniu tego ruchu możemy użyć mniejszych średnic przewodów i swobodniej je rozprowadzić. 

Pompy obiegowe do instalacji grzewczych w budownictwie jednorodzinnym to najczęściej pompy wirowe bezdławnicowe, o niewielkich rozmiarach, przeznaczone do montażu w rurociągu. Ponadto nie wymagają obsługi i są bardzo ciche. 

Podstawowe zalety stosowania pomp obiegowych to swobodniejsza rozbudowa systemu grzewczego oraz tania lokalna regulacja temperatury w pomieszczeniach budynku. 

 


Po co nam  pompy obiegowe i jak je dobierać?-poradnik

  Stare instalacje grzewcze działały na skutek naturalnej siły wyporu, która wynikała z różnicy gęstości wody gorącej i zimnej. Poprawne działanie instalacji trwało do czasu, aż różnica ta wystarczała na pokonanie oporów przepływu instalacji. Ponadto często występowały ograniczenia w budowie systemów grzewczych: kocioł musiał być umieszczony niżej niż grzejniki, średnice rur musiały być stosunkowo duże, a ich rozmieszczenie powinno ograniczać opory przepływu. Jedyną zaletą takich rozwiązań był brak konieczności zasilania energią elektryczną. 


 

 

Pompy obiegowe do domków jednorodzinnych i mały instalacji


 

Pompy do cyrkulacji CWU w małych instalacjach


 

Pompy obiegowe do dużych instalacji C.O.


 

Pompy do cyrkulacji C.WU. w dużych i przemysłowych instalacjach